ที่มา: ด้วยความที่เบื่องานประจำ ความเครียดทั้งหลายที่สะสม ร่างกายอ่อนแอลงทุกวัน จึงหันมาศึกษาหาอาชีพอื่นทำที่จะเป็นเจ้านายตัวเอง ไปๆมาๆก็มาเจออาชีพปลูกเห็ด เห็นน่าสนใจจึงลองเข้าไปอบรมที่โครงการลูกพระดาบส จากนั้นก็อบรมต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน และต่อด้วยที่ไทยไบโอเทค จากนั้นก็กลับมาบ้าน ลองทำโรงเพาะขนาด 1x2 เมตร ที่ข้างบ้านเป็นแปลงสาธิต พอเริ่มรู้จักกับเห็ด ก็ไปขอที่ของญาติที่เชียงรากน้อยมาทำโรงเพาะขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 3x5 เมตร และเริ่มทำตลาด โดยส่งขายตลาดไท ขายเองบ้างที่ตลาดวงเวียนใหญ่ และขายลูกค้าแถวๆฟาร์ม แถวบ้าน

โดยก่อนหน้านี้ใช้เวลาศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ กรกฎาคม 2551-ธันวาคม 2551และเริ่มลงมือทำเป็นจริงเป็นจังมาตั้งแต่มกราคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

แผนระยะสั้น จะผลิตมาขายที่ตลาดไท และขายเองที่ตลาดวงเวียนใหญ่ แผนระยะกลาง จะผลิตส่งขายตามศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และแผนระยะยาว จะผลิตส่งออกต่างประเทศ

มีนโยบายคุณภาพคือ "อร่อย สด สะอาด ปลอดสารพิษ"

 
Make a Free Website with Yola.